Elektroniczne potwierdzenie salda wysyłane za pomocą modułu EWD

Szanowni Państwo

Należności i aktywa finansowe, które nie mają postaci materialnej należy zinwentaryzować drogą potwierdzenia sald (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy rachunkowości). 
Do przeprowadzenia inwentaryzacji należności w systemie KFWin służy moduł Odsetki.
Dla ułatwienia i obniżenia kosztów związanych z ich dystrybucją, proponujemy skorzystać z dedykowanego modułu EWD (Elektroniczna Wersja Dokumentu).

Moduł EWD służy nie tylko do wysyłki, ale także do przechowywania elektronicznej formy dokumentów potwierdzenia salda, natomiast odbiorcy dokumentu daje możliwość skorzystania z elektronicznej formy potwierdzenia.

Zainteresowanych modułem zapraszam do zapoznania się z jego opisem:
https://agrobex.info/upload/blog/2018/EWD2018.pdf

Użytkowników zainteresowanych skorzystaniem lub wyceną modułu EWD, proszę o kontakt.

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarząduewd