e-Sprawozdania finansowe w systemie KFWin

Szanowni Państwo,

1 października 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości. Wprowadziła ona obowiązek sporządzania i przesyłania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP.
Znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości nakładają również obowiązek sporządzania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego przedsiębiorcy wpisanego do KRS w postaci elektronicznej. Biegły rewident będzie musiał podpisać ten dokument przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Nowy moduł e-Wyniki w systemie KFWin
generuje sprawozdania finansowe Bilans, RZiS oraz Przepływy w formacie xml. Tworzenie nowych sprawozdań zostało udostępnione jako rozszerzenie modułów Wyniki i Przepływy bez dodatkowych opłat licencyjnych.

Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Finansów udostępniło narzędzie, które pomaga tworzyć i wysłać elektroniczne sprawozdanie finansowe. Skorzystają z niego tylko indywidualni przedsiębiorcy. Aplikacja nie jest przeznaczona dla spółek i innych podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Dodatkowo Ministerstwo Finansów poinformowało, że nie przygotuje podobnej aplikacji dla spółek, które muszą przesyłać elektronicznie sprawozdanie do KRS.

Dla podmiotów wpisanych w KRS, do przygotowania sprawozdań zalecamy wykorzystanie
programu eDek, za pomocą którego można utworzyć jeden plik xml zawierający komplet sprawozdań. W programie eDek można także ręcznie wprowadzić wszystkie brakujące dane.
Tak przygotowany plik będzie następne wysyłany przez portal: https://ekrs.ms.gov.pl
Spółki i inne podmioty wpisane do KRS nie muszą już przesyłać rocznych sprawozdań do urzędów skarbowych (np. za 2018 r.). Wyręczy je w tym sąd. Dane ze sprawozdań wysyłane przez spółkę elektronicznie trafią bowiem z Krajowego Rejestru Sądowego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Nadal natomiast muszą być składane skarbówce roczne sprawozdania osób i podmiotów, które nie figurują w KRS. 

Na naszej stronie internetowej dostępna jest nowa wersja systemu księgowego
KFWin 2.13.07, która umożliwia generowanie e-Sprawozdań finansowych w formacie xml.

Użytkowników, u których powstał obowiązek przygotowania nowych sprawozdań, prosimy o kontakt z konsultantami w celu właściwego skonfigurowaniu systemu.

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem
Leszek Nowak
Prezes Zarządu