Autozapis do PPK w systemie KPWin

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończyliśmy prace związane z przygotowaniem systemu kadrowo – płacowego KPWin do ponownego zapisu osób, które nie przystąpiły lub zrezygnowały z uczestnictwa z PPK.

Nowa wersja KPWin 1.12.12 zawiera między innymi:

 • automatyczne korygowanie daty końca rezygnacji lub nie przystępuje, wszystkie zapisy z datą końca 03/2023 zostaną zmienione na 02/2023,
 • przygotowanie nowych funkcji do grupowej rejestracji deklaracji: zgłoszenie, rezygnacja, wznowienie automatyczne, nie przystępuje,
 • eksport deklaracji zgłoszeniowych do TFI,
 • możliwość symulowania naliczeń składki PPK w miesiącu 03/2023,
 • nowe raporty kontrolne i weryfikujące naliczenie składek PPK.

Pracodawca jest zobowiązany od 1 kwietnia 2023 roku wznawiać dokonywanie wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) za każdą osobę zatrudnioną, która złożyła deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a które w okresie 01–31.03.2023 ponownie nie złożą pracodawcy nowej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Przypominamy najważniejsze terminy dotyczące procesu AUTOZAPIS 2023:

 • do 28 lutego 2023 r. poinformować pracowników, którzy wcześniej złożyli deklarację rezygnacji z uczestnictwa w PPK, o konieczności wznowienia wpłat,
 • 28 lutego 2023 – wygaśnięcie wszystkich deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK, kończą ważność wcześniej złożone deklaracje rezygnacji.
 • Obowiązek naliczenia i pobrania składek na PPK za osoby, które nie złożyły ponownie deklaracji rezygnacji.
 • Wysłać do TFI deklaracje osób (które były uczestnikami PPK), które ponownie złożyły oświadczenia w 03/2023 o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
 • Niezwłocznie  w 03/2023 zgłosić osoby do PPK, które nie złożyły rezygnacji w 03/2023 i nie mają zawartych umów o prowadzenie PPK z instytucją finansową,
 • 1-17 kwietnia 2023 –  przekazanie obliczonych i pobranych składek od osób, których dotyczy Autozapis.

Autozapisowi do PPK nie będzie podlegała osoba, która:

 • przed 1 kwietnia 2023 roku skończyła 55 lat i nie złożyła pracodawcy wniosku o zawarcie w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK,
 • przed 1 kwietnia 2023 roku skończyła 70 lat (nawet jeśli złoży pracodawcy wniosek o zawarcie w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK),
 • od 1 marca 2023 roku ponownie złoży pracodawcy deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK – która nie ma zawartej umowy o prowadzenie PPK.

Użytkowników systemu KPWin, którzy podpisali z towarzystwem funduszy inwestycyjnych (TFI) umowę na prowadzenie PPK lub zainteresowanych nowym rozwiązaniem ,proszę o kontakt w sprawie ustalenia terminu instalacji nowej wersji.

Przypominam, że względu na napięty harmonogram preferujemy wykonywanie usług w formie zdalnej.
W związku z licznymi zamianami oraz krótkim terminem na wykonanie „Autozapis 2023” prosimy o staranną weryfikację naliczeń wynagrodzeń, bieżące śledzenie zmian publikowanych na naszej stronie internetowej oraz aktualizowanie systemu.

Prosimy o zgłaszanie uwag, opinii i sugestii dotyczących działania systemu.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarząduppk