Dla kogo?

 • Użytkowników naszego systemu księgowo – finansowego
 • Firm handlowych i produkcyjnych
 • Biur rachunkowych
 • Jednostek budżetowych
 • Organizacji, które chcą sprawniej realizować działania związane z ewidencją środków trwałych


Korzyści:

 • Pewność pracy na sprawdzonym, zawsze aktualnym programie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, co zapewniamy dzięki analizie zmian (Ustawa o rachunkowości i Ustawa o podatku od osób prawnych/ fizycznych), i bieżącej aktualizacji programu
 • Dopasowanie do warunków organizacyjnych – elastyczna budowa programu pozwala zdefiniować struktury kont, sposób dekretacji, symbole dokumentów itp. tak, by spełniały swoje funkcje odpowiednio do Twoich potrzeb
 • Szybkość działania – tam, gdzie to możliwe program wykonuje pracę za Ciebie – m.in. kwalifikuje poszczególne elementy majątku trwałego zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych, automatycznie podpowiada stawki amortyzacji z tabeli rocznych stawek, uzupełnia i sprawdza poprawność danych oraz przygotowuje do druku
 • Pełen komfort korzystania z narzędzia stworzonego przez znawców tematu – możesz prowadzić kartoteki poszczególnych aktywów trwałych z dowolnie szeroką charakterystyką, równolegle prowadzić amortyzację „bilansową” i „podatkową”, tworzyć wykaz różnic powstałych na skutek np. dotacji, subwencji czy przeszacowania środków trwałych. Znamy realia pracy w księgowości, a program został stworzony by pomóc Ci w codziennych zadaniach
 • Możliwość raportowania i analiz - zestawienia mogą być sporządzone zarówno syntetycznie jak i analitycznie w dowolnym czasie, za dowolny okres i z dowolnego zakresu danych
 • Oszczędności - nawet 5 minut dziennie zaoszczędzonych dzięki automatyzacji procesu to prawie 3 dni pracy w ciągu roku! A przecież te 5 minut to tylko przykład, oszczędzasz znacznie więcej
 • W co zainwestujesz odzyskany kapitał?


Jesteś zainteresowny?

Napisz, zadzwoń lub poproś o kontakt!

Dane kontaktowe