Dla kogo?

  • Użytkowników naszego systemu księgowo – finansowego
  • Firm handlowych i produkcyjnych
  • Przedsiębiorstw o rozproszonych lokalizacjach


Korzyści:

  • Prosty i funkcjonalny – pozwala na łatwe wystawianie wszystkich obowiązujących dokumentów sprzedaży (faktury VAT, EXPORT, zaliczkowe, wewnętrzne, korekty, noty itd.), które są automatycznie dekretowane i przesyłane do systemu księgowego
  • Elastyczny – gotowe narzędzie, które Cię słucha - możesz zaprojektować wygląd dokumentów, zdefiniować indywidualne warunki organizacyjne takie jak symbole, nazwy, jednostki miary, nazewnictwo, numerację itp. i definiowaać brakujące dane bez konieczności odwiedzania słownika, którego używasz, jeśli chcesz
  • Aktualizowany zgodnie z obowiązującym prawem – na bieżąco śledzimy zmiany w Ustawach i Rozporządzeniach dotyczących rachunkowości i ewidencji podatku od towarów i usług VAT i wprowadzamy aktualizacje, dzięki czemu masz pewność, że korzystając z systemu działasz zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • Wielostanowiskowy – wszystkie oddziały mogą korzystać z programu do fakturowania w wersji terminalowej, a wystawione faktury są automatycznie dekretowane do obrotów w systemie księgowym, masz więc cały sprawny proces pod kontrolą
  • Pozwala na przygotowanie szybkich raportów, co menadżerom daje pogląd na aktualną sprzedaż w różnych regionach i może ułatwić podjęcie decyzji np. co do działań marketingowych


Jesteś zainteresowny?

Napisz, zadzwoń lub poproś o kontakt!

Dane kontaktowe